[K-BEAUTY EXPO KOREA 2021] Ligaw na Halaman - Baekdudaegan National Arboretum

Ang Baekdudaegan National Arboretum ay exhibited wild plant sa K-Beauty Expo Korea 2021.

Nagbebenta kami ng mga extract at buto mula sa mga ligaw na halaman sa pambansang Shirame Kamiki wedge.
Ito ay magagamit para sa maliliit at katamtamang mga negosyo.
Sa kasalukuyan, sa pambansang shiramikiyuki wooden, mayroon kaming patent at magsagawa ng iba’t ibang gawain.
Ginagawa namin ang iba’t ibang mga gawain gamit ang iba’t ibang mga buto ng halaman pati na rin ang mga ligaw na buto ng halaman.
Ang aming National Shirakown Takefuki Wooden ay matatagpuan sa mahalagang county ng Keikoku.
Mayroon ding iba’t ibang mga programa sa pagpapahalaga at mga programang pang-edukasyon na maaaring maranasan ng mga bata.
Pagkatapos, kung mayroon kang oras, mangyaring.