[Inter BEE 2023] COLOSSUS - SCREW INC.

[Ika-Inter BEE 2023] COLOSSUS – SCREW INC.
Pinalalalahanan naming ang aming kumpanya na Screw Inc. Kami ay nagpapasalamat sa pagsali namin sa InterBEE 2023. Ang tawag sa aming kagamitang pang-movement control ay Colossus, at ito ay isa sa pinakamalaking kagamitang pang-movement control sa buong mundo na may abot na higit sa 3 metro. Ang kagamitang pang-movement control na ito ay dinisenyo upang gamitin sa pagti-tape, na may kakayahang i-playback ang mga galaw ng kamera sa pamamagitan ng millimeter increments nang paulit-ulit. Sa pamamagitan ng kontrol na millimeter-by-millimeter, ang posisyonal na impormasyon ng video na kinunan gamit ang gamepad tulad nito, o sa isang iPad o iPhone na may dedikadong software, ay maaaring mairekord. Ang robot ay i-playback ang anggulo ng paningin ng video na kinuhanan ng iPad o iPhone sa pamamagitan ng direktang pag-feed ng data sa computer na ito. Mangyaring kontakin kami kung kayo ay interesado.Generated by OpenAI

website:https://www.special-crew.com/