[TAPA 2023 - Thailand International Auto Parts & Accessories Show] Ev Auto Rickshaw - Stron

Patok sa Trade Show sa Thailand: Ang EV Auto Rickshaw ng STRON
Inilabas ng Somboon Tron Energy Company ang EV Auto Rickshaw, isang electric tricycle na may kakayahan na magdala ng bigat ng hanggang 800kg gamit ang purong kuryente. Kayang magbiyahe ng 80 hanggang 150km, ginagamit ito para sa logistics at hospitality industries. Mayroong apat na cubic meters ng puwang para sa kargamento at may kakayahang magpakabit ng coffee maker o microwave. Maaring kontakin ang STRON official sa LINE.Generated by OpenAI