[OPIE ’23] High-precision processing at quality assurance service sa pamamagitan ng integrated production - Crystal Optics Co., Ltd.

Ipinakita ng Crystal Optics Co., Ltd. ang kanilang high-precision processing at quality assurance service sa kasalukuyang trade show. Ang kanilang kakayahan sa manufacturing ay mula sa pagpili ng mga materyales hanggang sa finished products na may kasamang measurement. May kakayahang mag-customize ng optical design at mabilis na delivery times. Ang kanilang specialty ay ang pagtugon sa mga gaps sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga series ng accessories sa interferometers.Generated by OpenAI

website:https://www.crystal-opt.co.jp/