[India Material Handling at Logistics Show 2022 (IMHLS)] Tagagawa ng mga materyales sa packaging - Bulwark Industrial Solutions

Bulwark Industrial Solutions exhibited Tagagawa ng mga materyales sa packaging sa India Material Handling at Logistics Show 2022 (IMHLS).

Kumusta, magandang gabi, ako mismo si Harish mula sa Bulwark Industrial Solutions.
Ako ang Managing Director ng Bulwark Industrial Solutions.
At kami ay nasa mga materyales sa packaging ng pagmamanupaktura ng mga denezar bag, coat strap, container dezigens, rachetier lachit belt.
Gumagawa kami ng rachet lachit belt at coat strap sa Chennai.
Ang mga denezar bag at Container dezigens sa Bangaluru.
Ibinibigay namin ang mga materyales na ito sa buong India.
At ini-export namin ang mga materyales na ito sa buong mundo.
Kaya karaniwang, kami ay sa pagmamanupaktura ng mga export packaging materyales.
Ibinebenta namin ang mga produktong ito, matipid.
Kami lang ang 1 sa India na nakakuha ng mga taong inaprubahan ng AR na certification sa India.
Salamat!