[Japan Mobility Show 2023] MOTOROiD2 - Yamaha Motor Co.

Bagong konsepto ng Yamaha Motor Co. ang MOTOROiD2 na feature nito ay ang kakayahan nitong tumayo at manatiling independente. Ang robot na ito ay maaaring manatiling independente kahit may tao sa ibabaw nito. May dagdag na teknolohiya rin itong nagpapagana sa robot na kilalanin ang kilos ng tao kapag umuupo o bumababa, at nagdedesisyon at kumikilos batay sa kilos na ito. Ang disenyo nito ay may interface na tinatawag na “leaf” kung saan ang rider ay maaaring mag-enjoy sa pagmomotor habang nakikipagkomunikasyon sa MOTOROiD sa pamamagitan ng pagpiit ng leaf sa katawan at pagkakapit nito sa mga tuhod. Ang layunin ng Yamaha sa future product development ay magbigay ng panibagong karanasan sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang ugnayan sa MOTOROiD na higit pa sa ugnayan ng isang tao at isang kasangkapan.Generated by OpenAI

website:https://global.yamaha-motor.com/jp/