[CEATEC 2022] Multi-respiratory function analyzer "FB-8010" - COSMOSWEB

COSMOSWEB exhibited Multi-respiratory function analyzer “FB-8010” sa CEATEC 2022.

website:https://www.cosmosweb.com/

Ang produktong gusto kong ipakilala ngayon ay isang medikal na aparato na ginagamit ng mga doktor ng respiratory system sa mga ospital.
Karaniwan, hanggang ngayon, ang daloy ng presyon at konsentrasyon ng gas ng aparato ng bata ay sinusukat mula sa bibig.
Ito ay isang medikal na aparato na nailalarawan sa pamamagitan ng kakayahang masukat ang konsentrasyon, atbp. Sa katunayan,
magiging posible na sukatin ang pagkakaiba sa presyon bago at pagkatapos ng paglalagay ng stent
, halimbawa, kapag ang isang stent ay inilagay sa isang pasyente na may airway stenosis sa mga baga .