[Japan Mobility Show 2023] SUBARU SPORT MOBILITY CONCEPT - SUBARU Corporation

Ang Subaru Sports Mobility Concept ay isang konsepto ng sasakyan na nagpapakita ng kasayahan sa pagmamaneho, kahit na sa panahon ng internet. Ito ay isang modelo ng pag-aaral ng disenyo na batay sa ideya ng tunay na kasiyahan sa pagmamaneho. Ang sentro ng ideya ay ang kontrol sa apat na gulong gamit ang tao sa gitna. Ang modelong ito ay nagpapahayag ng mga kakayahan ng Subaru sa pagmamaneho. Ang unang punto ay ang kasiyahan sa pagmamaneho bilang isang sports car. Mahalaga na masiyahan sa pagmamantay sa anumang klase ng kalsada. Ito rin ay may crossover shape sa disenyo.Generated by OpenAI

website:https://www.subaru.co.jp/