[Japan Drone 2022] Taoren stick TB-005PRO - Aerial photography Giken Co., Ltd.

Aerial photography Giken Co., Ltd. exhibited Taoren stick TB-005PRO sa Japan Drone 2022.

website:https://www.multicopter.co.jp/

Ito ay isang produkto na tinatawag na Taorenbo, na naglalapat ng drone control technology at nakakabit ng mga propeller sa lahat ng panig.
Sa direksyon ng pagbagsak, ang control controller ay nagbubuga ng hangin at nakatayong matatag tulad nito.
Sa ganitong paraan, maaari kang tumayo sa isang plastik na bote, halimbawa, sa iyong daliri.
Maaari kang tumayo nang matatag kahit saan.
Sa pamamagitan ng paglalapat nito, maaari mo itong ilapat sa iba’t ibang paraan, tulad nitong 8m stick, na mahaba at mahaba.
Ang patpat na ito ay isang patpat lamang upang tumayo at maglaro, magsagawa ng mga eksperimento, magsagawa ng pananaliksik sa unibersidad, magsagawa ng mga eksperimento, at maglaro.
Sa kabaligtaran, ang taong nag-apply nito ay isang inspeksyon.
Maaari mong suriin ang imprastraktura, ang mga ilaw sa itaas ng tunnel, at ang mga alarma sa sunog.