Tokyo Food Technology Week 2021

Ang “Tokyo Food Technology Week 2021” ay isang pinagsamang eksibisyon ng tinapay at confectionery, mga sangkap ng pagkain sa kalusugan, at simpleng pagbuo ng pagkain.