[ifia JAPAN 2023] Theaflavin powder TY-1 - Yokoyama Foods Co., Ltd.

Nagpakilala ang Yokoyama Foods Co., Ltd. sa ifia JAPAN trade show, kung saan sila ay nagpakita ng kanilang produkto na Theaflavin Powder TY-1. Ito ay gawa sa domestic tea leaves at water, gamit ang isang patented technology na nagfe-ferment ng raw tea leaves upang ma-produce ang theaflavin powder. Ito ay magandang gamitin sa mga pagkain dahil sa mabangong at masarap na lasa nito. Ito ay maaaring magamit ng mga kumpanya ng confectionery at manufacturers ng additive-free foods.Generated by OpenAI

website:https://usagijirusi.jp/