[CITE JAPAN 2023] walang tubig na offset printing - Seieido Printing Co., Ltd.

Ang Seieido Printing Co., Ltd. ay nagbibigay ng mga environmentally friendly printing sa pamamagitan ng waterless offset printing. Ito ay nagbibigay ng solusyon sa problema ng mga volatile compound sa normal na pagpriprint. Idinagdag pa nila ang FSC certification para sa environmental friendliness ng papel na ginagamit. Gumagamit din sila ng carbon offset para sa CO2 reduction. Kung interesado, kontakin sila.Generated by OpenAI

website:https://www.seieido.co.jp/