[Highway Techno Fair 2021.] Diversity Label. - West Japan Expressway Engineering Kansai Corporation.

Ang West Japan Expressway Engineering Kansai Corporation ay exhibited diversity label sa Highway Techno Fair 2021.

website:https://www.w-e-kansai.co.jp/

Ipakikilala namin ang diversity car na binuo ng aming kumpanya.
Ano ang pagkakaiba-iba dito ay mapanganib, masikip, marumi sa highway.
Ang 3k na ito ay tinatawag na katumbas na kotse, at binuo namin ang aming kumpanya.
Para sa mga sakuna, panganib, atbp., Kami ay gumawa ng isang malaking pakikitungo sa ganitong paraan.
Gayundin, may tatlong camera, ngunit may camera sa gitna,
Ang isang pakiramdam ng mapanganib na mga sasakyan sa pagmamaneho ay nadarama at napag-alam.
Ang patuloy at marumi, ako ay bumubuo ng isang komportableng toilet.
Ang toilet ay naglalagay din ng isang palamigan at may komportableng kapaligiran.
At upang matiyak ang ligtas na gawain ng highway, sa likod ng double cabin
Kami ay reinforced sa mga post,
Ito ay isang sasakyan na kaligtasan.